Hướng dẫn đọc ngày sản xuất Apatheia

 Admin   27/02/2017  Hướng dẫn đọc ngày sản xuất Apatheia

Hướng dẫn đọc ngày sản xuất Apatheia

Cách đọc:

Ví dụ : 648

-Số đầu tiên biên trái là năm : "6" --> năm 2016

-Số kế tiếp là tháng: "4"    --> tháng 4

=> Sản phẩm sản xuất: tháng 4 năm 2016

* Hạn sử dụng:

  -Trước khi mở nắp: 3 năm kể từ ngày sản xuất

 -Sau khi mở nắp : 3 tháng kể từ ngày mở.